möbler_leksaker_barn
leksaker_trämöblerFairWood

AB Nihleen & Torell bildades för mer än 20 år sedan, och har bytt namn till Fairwood AB.

Sedan 2001 importerar och marknadsför vi barnmöbler och leksaker först under namnet GoodWood och sedan 2007 FairWood.

Huvuddelen av träleksakerna, möbler och alla tygprodukter tillverkas av Selective Designs (Pvt) Ltd. Selective är sedan maj 2017 fullvärdiga medlemmar i WFTO. Sedan 2015 är vi delägare i Selective, se bilder >>


Vi eftersträvar att erbjuda unika produkter av hög kvalité som antingen har en praktisk funktion och/eller ett pedagogiskt innehåll.

Alla trä produkter är tillverkade av gummiträ. Alla gummiträd på Sri Lanka är planterade och efter ca 25 år producerar de ingen latex och då huggs de ner och återplantering sker. Ĺterplanteringen är noga reglerad och övervakad på Sri Lanka. Trädavverkningen, sågning och torkning görs av ett närstående företag som är miljöcertifierat av den internationella organisation Forest Stewardship Council FSC (http://www.fsc-sverige.org).

All målning sker med giftfria färger. I övrigt sker produktionen enligt CE normer och efter de krav som WFTO World Fair Trade Organization www.wfto.com har(tidigare Ifat - International fair trade association). Vi eftersträvar också att sprida och leva upp till ett ”Svenskt” miljötänkande.

Sedan hösten 2007 representerar vi NoaPoa i de Nordiska länderna. NoaPoa är Europeisk distributör av för Cuddle Toys by NoaPoa (tidigare Douglas Cuddle Toys).

Varusortimentet lagerförs i Halmstad. Marknadsföringen innefattar utställning på vår och höst Formex. Vi har ett nära samarbete med Krabat & Co och tillverkar dessutom produkter till ett flertal andra företag enligt deras önskemål.